Service og vedlikehold

Komplett service og vedlikehold av padelbaner

Vi utsteder kontrolldokumenter etter gjennomført kontroll og service.

Vi tilbyr komplett service og vedlikehold av padelbaner

En servicerunde gir dere etter gjennomført kontroll og service, et kontrolldokument som bekrefter at det på faglig vis er utført kontroll av, og justert følgende:

  • Skruer, mutre og bolter.
  • Innfesting av glass.
  • Spillenett og eventuelt fangnett.
  • Kontrollere og eventuelt justere avstand mellom glass (ikke hel-limte glass).
  • Kontroll/etterfyll av silikon/lim mellom glass.
  • Etterfylle eller fjerne sand i gresset hvis behov.
  • Fjerne klistermerker o.l. fra glassene, som kan utgjøre fare for liv og helse.
  • Eventuelt andre ting dere ønsker utført vedrørende vedlikehold/service på padelbanene (må avtales før oppstart)

F.eks.: Skifte og/eller justere lamper, montere fangnett, protections osv.

Eventuelle avvik som ikke kan løses under kontrollen varsles, og vi lager sammen med dere en tiltaksplan for dette. Kontroll og service utføres av vårt eget montasjeteam som har installert og kontrollert over 600 baner i Europa.

Kontrolldokument kan benyttes som dokumentasjon i deres internkontrollsystem/HMS-system eller som dokumentasjon overfor forsikringsselskap. Dokumentet kan vise seg å være verdifullt dersom f.eks. et glass knuser og noen skades. 

Vi tilbyr også rens/vedlikehold av sanden i kunstgess

Mange i dag er opptatt av at de ikke utsettes for microplast/svevepartikler og det gule «loet» fra padelballer er utfordrede å fjerne uten spesialutstyr. Vi renser sanden ved å fjerne støv og avfall som f.eks. «lo» fra padelballer og løs mikroplast, før sanden legges tilbake i banen. Deretter utstedes et kontrolldokument som kan henges opp i lokalet som viser deres fokus på miljø og inneklima. 

Padel
– et spill for alle